توجه:
هرگونه توهین و فحاشی به بازیکنان خلاف قوانین بازی بوده و با بازیکن خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
سرعت سرور : 1000

شروع سرور
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ - ۲۰:۰۰

پایان سرور
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ - ۱۸:۰۰

جایزه بازیکن برنده
30000 تومان وجه نقد

-------
جایزه اتحاد برنده
هر بازیکن 100 طلا