TravianWars 20000X
 
توجه:
هرگونه توهین و فحاشی به بازیکنان خلاف قوانین بازی بوده و با بازیکن خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
سرعت سرور : 20000

شروع سرور
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - ۲۰:۰۰

پایان سرور
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - ۱۸:۰۰

جایزه بازیکن برنده
30000 تومان وجه نقد

-------
جایزه اتحاد برنده
هر بازیکن 100 طلا